Op woensdag 18 september namen we samen met onze bewoners afscheid van Pater Eric. Pater Eric was 5 jaar medewerkend priester (of aalmoezenier) in ons zorgcentrum. Afscheid nemen is terugkijken op 5 jaar samenwerken, samen vieren en bidden. Het is ook dankbaar zijn omdat we samen bekommerd zijn geweest om de geloofsgemeenschap in ons zorgcentrum. Maar afscheid nemen is ook naar de toekomst kijken. Pater Eric wacht een nieuwe opdracht in een nieuwe thuis waar hij opnieuw nieuwe mensen zal leren kennen. Christine en Trees zullen samen met de pastorale werkgroep zijn vele werk en inzet voor onze bewoners en hun familie verder zetten en verder uitbouwen.
Pater Eric, vanuit de grond van ons hart en in naam van iedereen zijn we je heel dankbaar en we wensen je verder een goede gezondheid en veel geluk in je nieuwe thuis. Het ga je goed. Bedankt.

Vanaf 1 oktober 2019 is er in de kapel van het zorgcentrum op zaterdagmiddag om 16 uur een eucharistieviering.  Deze wekelijkse eucharistieviering zal voorgedragen worden door EH Arnold Loose.

Er zijn geen eucharistievieringen op zondagen, op kerkelijke feestdagen en tijdens de week..

We zijn overtuigd dat het spirituele een essentieel onderdeel vormt van een evenwichtig leven bij iedereen. Bij mensen die in een laatste levensfase komen stellen we heel dikwijls een verhoogde gevoeligheid vast of een heropnemen van tradities die men door omstandigheden lang niet meer deed. Het is dan ook vanuit dit gegeven dat wij als zorgcentrum een aanbod willen verzorgen op spiritueel gebied dat gebaseerd is op de wensen van zij die beroep doen op ons. We vertrekken vanuit onze Christelijke inspiratie maar staan ook open voor andere geloofsovertuigingen en gaan dan ook gericht op zoek naar een waardevol en aangepast aanbod . De pastorale werkgroep.

Upload Image...