De Zusters O.L.V. ten Bunderen, die in 1885 gestart zijn met armenzorg in Zonnebeke, hebben de heilige Augustinus als inspiratiebron. Hij stelde dat de enige manier om God werkelijk te beminnen zich toont in het, zonder ophouden, zich dienstbaar en onbaatzuchtig te bekommeren om de medemens met voorkeur voor de armen, hulpbehoevenden en noodlijdenden.

Deze inspiratie willen we verder gebruiken en vertalen in kwaliteitsvolle zorg op maat voor zorgbehoevende senioren.

Voor deze zorg nemen we als uitgangpunt het unieke van iedere mens, zijn waarden, wensen en verwachtingen, zijn mogelijkheden en beperkingen. Enkel zo is persoonsgerichte zorg mogelijk en worden de senioren echt centraal gesteld.

Voor het optimaliseren van onze zorg werken we nauw samen met familie, de naasten en andere hulpverleners om zo de onderlinge verbondenheid te ondersteunen en de levenskwaliteit te verhogen.

Wanneer het levenseinde in zicht komt, gaan we samen intenser in overleg, om ook hier maximaal tegemoet te komen aan de waarden die voor de senior belangrijk zijn.

We maken dit dagelijks waar met onze geëngageerde, professionele medewerkers en vrijwilligers die volgende basisattitudes hebben in hun opdracht en voor elkaar: zorgzaam zijn, vertrouwen cultiveren, respect hebben, samenhorigheid bevorderen en verantwoordelijkheid nemen. De basisvaardigheden die we voorop stellen bij onze medewerkers zijn: klantgericht zijn, empathisch zijn, communicatief zijn, samenwerken en flexibel zijn.

Concreet biedt Zorgcentrum Sint- Jozef aangepaste zorg in het zorgcentrum, de assitentiewoningen en in het dagverzorgingscentrum. Ook voor kortverblijf kan men bij ons terecht.

Als organisatie wil Zorgcentrum Sint-Jozef een open (t)huis zijn met ruimte voor inspraak en overleg met alle betrokkenen.

We streven ernaar financieel gezond te zijn om zo op een verantwoorde manier in te spelen op de maatschappelijke uitdagingen in onze zorgregio.

De bestuurders en alle medewerkers van het Zorgcentrum Sint- Jozef willen vanuit deze opdrachtsverklaring steeds streven naar de best mogelijke zorg voor zij die op ons vertrouwen.

De bestuurders en medewerkers van de vzw. Zorgcentrum Sint-Jozef.